Uslovi korišćenja usluge

Pre korišćenja naših usluga, molimo vas pročitajte ove Uslove korišćenja usluge („Uslovi“, „Uslovi korišćenja usluge“).

Vaš pristup na, i korišćenje Usluge uslovljen je prihvatanjem i poštovanjem ovih Uslova. Ovi uslovi se primenjuju na sve posetioce, korisnike i druge koji žele da pristupe ili koriste Uslugu.

PRISTUPANJEM I KORIŠĆENJEM USLUGA U CELINI ILI DELIMIČNO VI PRIHVATATE I SLAŽETE SE DA SE OBAVEZUJETE DOLE NAVEDENIM USLOVIMA („Uslovi“, „Uslovi korišćenja usluge“). U ovim Uslovima korišćenja usluge možemo se pozvati na „kosovoyouth.com“, „nas“ ili „mi“, a „vi“ će se odnositi na vas. Svako ili sve korišćene Usluge podleže ovim Uslovima korišćenja usluge. Ako se ne slažete da podležete ovim Uslovima korišćenja usluge, nemojte koristiti Usluge.

NASTAVLJAJUĆI DA KORISTITE USLUGE, SLAŽETE SE DA VAS OBAVEZUJU OVI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGE. „Kosovoyouth.com“ ZADRŽAVA PRAVO, PO SOPSTVENOM NAHOĐENJU, DA U BILO KOM TRENUTKU PROMENI, MODIFIKUJE, AŽURIRA, DODA ILI UKLONI DELOVE USLOVA KORIŠĆENJA USLUGE. MOLIMO VAS PROVERITE OVE USLOVE KORIŠĆENJA USLUGE ZA PROMENE. VAŠE DALJE KORIŠĆENJE USLUGA NAKON OBJAVLJIVANJA BILO KAKVIH PROMENA USLOVA KORIŠĆENJA USLUGE OZNAČAVAĆE VAŠE PRIHVATANJE TIH PROMENA.

Možete da pregledate trenutnu verziju Uslova korišćenja usluge u bilo kom trenutku. Sve nove funkcije koje uvećavaju ili poboljšavaju trenutne Usluge, uključujući izdavanje novih alata i resursa, podležu Uslovima korišćenja usluge. Dalje korišćenje Usluga nakon bilo kakvih promena predstavljaće vašu saglasnost za takve promene. „Korisnici“ ili Računi odnosiće se na sve pojedince ili organizacije koji koriste Usluge. KORIŠĆENJEM USLUGA VI TAKOĐE PRISTAJETE I SLAŽETE SE SA USLOVIMA POLITIKE PRIVATNOSTI „kosovoyouth.com“.

U bilo kom trenutku možete da pregledate najnoviju verziju Politike privatnosti.

Da biste saznali više o našim politikama privatnosti, molimo vas posetite stranicu.