Prijavi zloupotrebu

Ako verujete da sadržaj koji vidite na Kosovoyouth.com spada u jednu ili više gore navedenih kategorija, možete ga prijaviti kod nas koristeći obrazac u nastavku:

Naša je politika da odgovorimo na jasna obaveštenja o navodnom kršenju autorskih prava. Ako ste vlasnik autorskih prava na materijal ili objavu na Kosovoyouth.com, odmah nas obavestite.

Mi štitimo svoje korisnike i vi i vaša privatnost ste naš najveći prioritet. Našim korisnicima nije dozvoljeno da kreiraju sadržaj ili pitanja koja od ispitanika traže poverljive informacije. Ne dozvoljavamo korisnicima da kreiraju pitanja koja traže poverljive informacije ispitanika poput lozinki.

Naša platforma i njeni alati ne zahtevaju registraciju kreditnih kartica, brojeva bankovnih računa ili sličnih vrsta privatnih podataka. Imajte na umu da možemo delimično ili u potpunosti ukloniti podatke i/ili blokirati naloge koji nisu usaglašeni.

Mi ne dozvoljavamo neželjenu poštu ili sadržaj koji prenosi viruse, aktivnost krađe identiteta i pokušaje instaliranja softvera bez pristanka korisnika.

Korisnici sa sličnim ponašanjima biće prijavljeni vlastima i biće trajno izbrisani.

Korisnici ne smeju objavljivati ili deliti sadržaj koji promoviše mržnju ili nasilje prema drugim grupama na osnovu rase, etničke pripadnosti, religije, invaliditeta, pola, starosti, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.

Mi ćemo takođe ukloniti sadržaj koji preti, uznemirava ili maltretira druge ljude ili promoviše opasne i ilegalne aktivnosti. Ne dozvoljavamo korisnicima da objavljuju sadržaj koji prikazuje golotinju, grafičke seksualne činove ili drugi seksualno eksplicitni materijal.