Kushtet e Shërbimit

Para se t’i përdorni shërbimet tona, ju lutem lexoni këto Kushte të Shërbimit( “Kushte”, “Kushte të Shërbimit”)

Qasja juaj dhe përdorimi i Shërbimit kushtëzohet nga pranimi juaj dhe pajtueshmëria me këto Kushte. Këto Kushte zbatohen për të gjithë vizitorët, përdoruesit dhe të tjerët që dëshirojnë të qasen ose të përdorin Shërbimin.

DUKE U QASUR DHE PËRDORUR SHËRBIMET NË TËRËSI OSE PJESËRISHT, JU BINI DAKORD DHE PRANONI TË JENI TË DETYRUAR NGA KUSHTET E PËRCAKTUARA MË POSHTË (“Kushtet”, “Kushtet e Shërbimit”, “,” Kushtet e Shërbimit “). Në këto Kushte të Shërbimit, ne mund t’i referohemi”kosovoyouth.com“, “ne”, dhe “ju” do t’ju referohet. Çdo përdorim i Shërbimeve i nënshtrohet këtyre Kushteve të Shërbimit.Nëse nuk pranoni t’i nënshtroheni këtyre Kushteve të Shërbimit, mos përdorni Shërbimet..

DUKE VAZHDUAR TË PËRDORNI SHËRBIMET, JU PRANONI TË JENI TË DETYRUAR NGA KËTO KUSHTE TË SHËRBIMIT. “kosovoyouth.com” REZERVON TË DREJTËN SIPAS GJYKIMIT TË TIJ TË VETËM, TË NDRYSHOJË, TË MODIFIKOJË, TË PËRDITËSOJË, TË SHTOJË, OSE TË HEQË PJESË TË KUSHTEVE TË SHËRBIMIT NË ÇDO KOHË. JU LUTEM KONTROLLONI KËTO KUSHTE TË SHËRBIMIT PËR NDRYSHIME. PËRDORIMI JUAJ I VAZHDUESHËM I SHËRBIMEVE PAS POSTIMIT TË ÇDO NDRYSHIMI NË KUSHTET E SHËRBIMIT DO TË NËNKUPTOJË PRANIMIN TUAJ NDAJ ATYRE NDRYSHIMEVE.

Ju mund të rishqyrtoni versionin aktual të Kushteve të Shërbimit në çdo kohë. Çdo tipar i ri që shton ose përmirëson Shërbimet aktuale, përfshirë publikimin e mjeteve dhe burimeve të reja, do t’i nënshtrohet Kushteve të Shërbimit. Përdorimi i vazhdueshëm i Shërbimeve pas çdo ndryshimi të tillë do të përbëjë pëlqimin tuaj për ndryshime të tilla. “Përdoruesit” ose Llogaritë do t’i referohen secilit dhe të gjithë individëve ose organizatave që përdorin Shërbimet. DUKE PËRDORUR SHËRBIMET, JU GJITHASHTU PAJTOHENI DHE PRANONI KUSHTET E POLITIKËS SË PRIVATËSISË “kosovoyouth.com“.

Ju mund të rishqyrtoni versionin më aktual të Politikës së Privatësisë në çdo kohë në.

Për të mësuar më shumë rreth politikave tona të privatësisë, ju lutem vizitoni faqen.