KUSH JEMI NE

Kosovoyouth.com është e gjitha falas!

Interneti dhe teknologjia ka ndryshuar mënyrën se si punëkërkuesit kërkojnë për informacione punësimi, punë dhe se si punëdhënësit gjejnë të punësuarit. Sot punëdhënësit dhe të rinjtë drejtohen tek one-stop shop (dyqani një ndalesë) për të gjetur punësim dhe mundësi angazhimi.

Sidoqoftë, informacioni i disponueshëm në internet dhe i arritshëm për të rinjtë, shpërndahet në platforma të ndryshme të cilat, përveç që nuk janë tërheqëse dhe miqësore me të rinjtë, nuk janë as të përditësuara si duhet. Në mënyrë që një i ri të marrë informacionin e duhur në lidhje me mundësitë e edukimit, punësimit, ose angazhimeve të ngjashme qytetare, One-Stop-Shop i quajtur “Kosovo Youth” (“Rinia e Kosovës”) ofron një platformë miqësore për të rinjtë, dinamike dhe bashkëpunuese për të rinjtë.

Të gjitha informacionet e grumbulluara për të rinjtë në një adresë, për të lehtësuar qasjen e tyre në edukimin joformal, trajnimin, angazhimin vullnetar, praktikat, vetëpunësimin dhe mundësitë e punësimit. Platforma ofron një strukturë më të mirë dhe më të qartë të informacionit të shpërndarë në internet dhe i cili, tani, është i paarritshëm për të rinjtë në një hapësirë ​​të vetme.

Për botuesit si organizatat e shoqërisë civile, institucionet e sektorit publik dhe privat, qytetarët e rinj dhe palët e tjera të interesuara, “One Stop Shop” ka krijuar mundësinë unike për të marrë dhe shkëmbyer informacion mbi edukimin dhe pozitat e punësimit, duke ofruar analiza të situatës së tregut të punës përmes  informacionit praktik  mbi rregulloret aktuale të punës, si dhe trendet e disponueshme në njoftimet për punë, këshilla për karrierë dhe shumë më tepër.

Kosovoyouth.com përpiqet të përmirësojë bashkëpunimin ndërmjet të rinjve dhe aktorëve të institucioneve publike, shoqërisë civile dhe bizneseve private, kjo platformë synon të kontribuojë në zhvillimin e një platforme dinamike dhe miqësore për të rinjtë dhe rritjen e ndërgjegjësimit të të rinjve për mundësitë e zhvillimit profesional.

Projekti do të adresojë këto çështje, duke siguruar një platformë miqësore për të rinjtë që do të ofrojë të gjitha mundësitë e angazhimit për të rinjtë në një hapësirë ​​dhe në kohë reale, si e tillë duke shmangur ndarjen e informacionit, i cili, ndërsa po përhapet tani, mezi arrin tek të rinjtë.

Të rinjtë dhe punëkërkuesit mund të krijojnë profil dhe të ndërtojnë CV duke shtuar shkathtësitë e tyre dhe duke kërkuar pozita të hapura në dispozicion, dhe punëdhënësit / botuesit mund të shpallin hapjet e punësimit përmes mjeteve tona në one-stop-shop.

Kush janë zhvilluesit?

One-stop-shop është i mbështetur financiarisht nga Misioni i OSBE-së në Kosovë, projekti “One-stop-shop për zhvillimin profesional” me temë prioritare zgjidhjen inovative të TIK-ut për të përmirësuar përfshirjen dhe qasjen e të rinjve në mundësitë e disponueshme profesionale dhe akademike.

Kjo platformë është zhvilluar nga LENS. Ne jemi dhe një organizatë e pavarur, jopartiake dhe jofitimprurëse me seli në Prishtinë, Kosovë. Është  themeluar në vitin 2010 nga ekspertë të teknologjisë së komunikimit dhe informacionit, aktivistë të të drejtave të njeriut dhe entuziastë të shoqërisë së hapur. Ideja e krijimit të një organizate të tillë si LENS vjen nga interesi i përbashkët i themeluesve të saj për rritjen e përdorimit të teknologjisë, shfrytëzimin e mundësive që ajo ofron dhe rritjen e ndërgjegjësimit në dëm të keqpërdorimit të saj. Misioni i LENS është të kontribuojë në zhvillimin e demokracisë dhe të rrisë cilësinë e jetës përmes promovimit të përdorimit të teknologjisë moderne, inovacionit dhe qasjes më të mirë në informacion.

Si munden aplikuesit/ përdoruesit të bashkëveprojnë me dyqanin tonë one-stop?

Platforma jonë lejon aplikuesit të regjistrohen falas, gjë që u lejon atyre të kërkojnë mundësi angazhimi, informacioni dhe vende pune të postuara nga punëdhënësit. Në panelin e tyre, aplikuesit mund të postojnë rezymenë e tyre për punëdhënësit që ta shqyrtojnë kur aplikojnë në një pozicion pune.

Si munden botuesit të bashkëveprojnë me dyqanin tonë one-stop?

Kosovoyouth.com nuk kërkon tarifa për botuesit për të postuar vende të lira pune. Botuesit mund të kërkojnë në panelin e tyre të kërkuesve, rezyme për të gjetur përputhje  të mundshme për vendet e tyre të punës.

Përdorni Kosovoyouth.com për Edukim dhe Këshilla për Karrierën

Hapësira jonë dinamike e internetit do të përmbledhë të gjithë informacionin e shpërndarë në Internet në lidhje me mundësitë e edukimit, trajnimit, punësimit ose aktiviteteve të tjera. Nuk kërkohet të regjistrohet për t’u qasur në informacion.

Ju mund të gjeni burime në platformën tonë me përmbajtje të brendshme ose të jashtme. Burimet edukative do të ndihmojnë në përgatitjen e punëkërkuesve për treg. Të rinjtë mund të gjejnë kurse për të përmirësuar shkathtësitë e tyre dhe programet specifike të shtetit për të avancuar edukimin e tyre.