KO SMO MI

Kosovoyouth.com je potpuno besplatan!

Internet i tehnologija su promenili način na koji tražioci posla traže informacije o zaposlenju, posao i način na koji poslodavci pronalaze zaposlene. Danas poslodavci i mladi upućuju se u „one-stop-shop“ (sve na jednom mestu) kako bi pronašli zaposlenje i mogućnost za angažovanje.

Međutim, informacije dostupne na Internetu i pristupačne mladima, distribuiraju se na različitim platformama koje, osim što nisu privlačne i prijateljske prema mladima, nisu ni pravilno ažurirane. Da bi mlada osoba dobila prave informacije o mogućnostima edukacije, zaposlenja ili slična građanska angažovanja, One-Stop-Shop zvani „Kosovo Youth“ („Kosovska omladina“) nudi prijateljsku, dinamičnu i sarađivačku platformu za mlade.

Sve informacije za mlade prikupljene na jednoj adresi, kako bi im se olakšao pristup neformalnoj edukaciji, obuci, dobrovoljnom angažovanju, praksi, samozapošljavanju i mogućnostima zapošljavanja. Platforma nudi bolju i jasniju strukturu informacija rasprostranjenih po Internetu i koje su sada nedostupne mladima u jednom jedinom prostoru.

Za objavljivače kao što su organizacije civilnog društva, institucije javnog i privatnog sektora, mlade građane i druge zainteresovane strane, „One Stop Shop“ je stvorio jedinstvenu mogućnost za dobijanje i razmenu informacija o edukaciji i radnim mestima, pružajući analizu stanja na tržištu rada kroz praktične informacije o važećim propisima o radu, kao i o trendovima koji su dostupni na oglasima, savete za karijeru i još mnogo toga.

Kosovoyouth.com nastoji da poboljša saradnju između mladih ljudi i aktera javnih institucija, civilnog društva i privatnih poslovanja, ova platforma ima za cilj da doprinese razvoju dinamične platforme i prijateljske prema mladima i poveća svest mladih o mogućnostima profesionalnog razvoja.

Projekat će se baviti ovim pitanjima pružajući platformu prijateljskoj prema mladima koja će pružiti sve mogućnosti za angažovanje mladih u jednom prostoru i u realnom i vremenu, kao takva izbegavajući razvrstavanje informacija, koje, kako se sada šire, jedva dopiru do mladih.

Mladi i tražioci posla mogu da kreiraju profile i grade CV-e dodajući svoje veštine i tražeći slobodna radna mesta, a poslodavci/objavljivači mogu objaviti otvaranje radnih mesta putem naših alata u „one-stop-shop“.

Ko su razvijači?

One-stop-shop finansijski podržava misija OEBS-a na Kosovu, projekat „One-stop-shop za profesionalni razvoj“ sa prioritetnom temom inovativnog IKT rešenja za poboljšanje uključenosti i pristup mladih ljudi u dostupnim profesionalnim i akademskim mogućnostima.

Ovu platformu je razvio LENS. Mi smo jedna nezavisna, nestranačka i neprofitna organizacija sa sedištem u Prištini na Kosovu. Osnovali su je 2010. stručnjaci komunikacione i informacione tehnologije, aktivisti za ljudska prava i entuzijasti otvorenog društva. Ideja o stvaranju organizacije kao što je LENS dolazi iz zajedničkog interesa njenih osnivača za povećanje upotrebe tehnologije, korišćenje mogućnosti koje ona nudi i podizanje svesti na štetu njene zloupotrebe. Misija LENS-a je da doprinese razvoju demokratije i da poveća kvalitet života promovisanjem upotrebe savremene tehnologije, inovacije i boljeg pristupa informacijama.

Kako aplikanti/korisnici mogu da komuniciraju sa našim one-stop-shop?

Naša platforma omogućava aplikantima da se prijave besplatno, što im omogućava da pretraže mogućnosti angažovanja, informacije i radna mesta koja su objavili poslodavci. Na svojoj kontrolnoj tabli, aplikanti mogu objaviti svoje biografije koje poslodavci mogu pregledati prilikom njihovog apliciranja za posao.

Kako objavljivači mogu da komuniciraju sa našim one-stop-shop?

Kosovoyouth.com ne naplaćuje tarife objavljivačima da objavljuju slobodna radna mesta. Objavljivači mogu na svojoj kontrolnoj tabli pretražiti za aplikantima, rezimeima kako bi pronašli potencijalna poklapanja za svoja radna mesta.

Koristite Kosovoyouth.com za edukaciju i savete o karijeri

Naš dinamični Internet prostor će sažeti sve informacije koje su rasprostranjene na Internetu o mogućnostima edukacije, obuke, zaposlenja ili drugih aktivnosti. Ne morate se registrovati da biste pristupili informacijama.

Na našoj platformi možete pronaći resurse sa unutrašnjim ili spoljnim sadržajem. Edukativni resursi pomoći će tražiocima posla da se pripreme za tržište. Mladi mogu pronaći kurseve za poboljšanje svojih veština i programe specifične za državu za unapređivanje svoje edukacije.